Menu główne

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Kalendarium

KALENDARIUM – Szkoły Podstawowej w Minodze

1792 Pierwsze wzmianki na temat szkoły.

Szkoła funkcjonowała jako szkoła parafialna. Naukę pobierało 19 uczniów. Uczył jeden nauczyciel – p. Kobylański.

1827 Stanisław Bukowski wikariusz – (prowadził szkołę – był nauczycielem).
1933/1934 Zofia Zuchowicz – kierownik publicznej szkoły.
1939/1945 W okresie międzywojennym szkoła była niepełną szkołą powszechną sześcioklasową. Klasę siódmą można było kończyć w Szkole Podstawowej w Skale.
1945 Szkoła mieściła się w budynku własnym i w salach wynajętych w pałacu. Jest szkołą siedmioklasową.
1966/1967 Szkoła funkcjonuje w budynku własnym i trzech salach wynajętych w pałacu, który zostaje przystosowany na potrzeby uczniów.

Szkoła jest ośmioklasowa (reforma oświaty).

1972 Data przełomowa, w czerwcu przystąpiono do budowy nowego budynku szkoły.
1976 Rozpoczęto pracę dydaktyczno- wychowawczą w nowym budynku szkoły.
1995 Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.

Uzyskano zgodę na budowę sali gimnastycznej, oraz sali dla Oddziału Przedszkolnego

1996

 

 

 

 

W 1995 roku w ramach działalności koła teatralnego utworzono zespół kolędniczy „HERODY”, który kontynuował tradycje kolędowania bardzo żywe wśród mieszkańców Minogi. Młodzieżowy zespół współpracował z byłymi kolędnikami, którzy przekazali nam wiele cennych informacji i wskazówek. Spisaliśmy teksty kolędnicze oraz unikalne kolędy, dokonaliśmy renowacji strojów kolędniczych.

Zagospodarowanie terenu przed szkołą, sianie trawy, likwidacja starych róż, krzewów. Strona zachodnia.

1996 Remont sanitariatów w oddziale przedszkolnym (parter).
1997

maj

Początek wielkiej i ważnej inwestycji – Budowa Sali Gimnastycznej.
1997

lipiec

Wykonano pierwsze prace przy fundamentach.
1997 Realizacja programu „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”.
1998

styczeń-luty

Remont korytarza parter, wykonanie boazerii i obudowa kaloryferów. Wykonanie odgromienia budynku szkoły.
1998-1999

wakacje

Organizacja „Kolonii dla dzieci działających w Stowarzyszeniu Rycerstwa Niepokalanej Marii diecezja Kielce (zdobyte fundusze – zostały przekazane na budowę Sali gimnastycznej).

 

1999

luty

Remont WC wykonanie ścianek działowych I piętro.
1999 Reforma systemu oświaty.

Uzyskanie statusu- pełnej, sześcioklasowej szkoły podstawowej.

Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły.

4 październik

2000

Końcowe prace przy budowie sali gimnastycznej, położenie chodnika

przy ogrodzeniu str. południowa. Malowanie ogrodzenia szkoły

28 października 2000 Oddanie sali gimnastycznej do użytku. Otwarcie.

Zdobywanie sponsorów celem wyposażenia sali w sprzęt, np. Lotto, indywidualni sponsorzy, AA, Gminny Związek Sportowy.

2000 Założenie alarmu w szkole, który był połączony z Policją w Skale.
2000

październik

Utworzenie sali regionalnej.
2001

styczeń

Montaż obudowy kaloryferów w sali gimnastycznej. System gospodarczy.
2001/2002 Zakup 4 komputerów. System gospodarczy.
2001

sierpień

Wymiana systemu grzewczego pieców CO z koksu na GAZ ziemny.
2001 Od 10 września 2001 roku działa pracownia informatyczna z dostępem do internetu, powstała systemem gospodarczym.
2002

maj – lipiec

Remont sanitariatów na I piętrze.
2002/2003 Bliższe Ojczyzny Małopolska – konkurs ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie . Zdobyliśmy pierwsze miejsce. Program „Stąd nasz ród”
2002/2003 Minoga ostoją przyrody – projekt który przyczynił się do zagospodarowania terenu przed salą gimnastyczną. Zagospodarowanie, rekultywacja placu przy sali gimnastycznej, posadzenie drzew, krzewów wykonanie ścieżek, przystąpienie do programu ekologicznego.
2003

wrzesień

Plac zabaw – pierwsze urządzenia.

6 września 2003 roku otwarcie – placu zabaw, który powstał z funduszy Gminy AA, Rady Rodziców i sponsorów.

2004

Luty – ferie zimowe

Wymiana okien w oddziale przedszkolnym, pierwsze okna plastikowe w szkole.

Prace remontowe w sali regionalnej.

2004 wakacje Wymiana płytek PCV na płytki gresowe, korytarz parter szkoły.
2004 lipiec sierpień, Remont szatni, Sali :nr1, nr 4, malowanie korytarza.
2004 październik Wylewka w Sali nr 1 parter, montaż przesuwanej bramy wjazd na teren szkolny.(Ułatwienie dowózu uczniów do szkoły).

 

2005/2006 Szkoła uczestniczy w programie Krakusek – przeznaczonym dla uczniów

klas III.

16.11.2005 Projekt Promocji Edukacji Regionalnej „Bliższe Ojczyzny – Małopolska” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu, przystąpiły 94 placówki oświatowe. W jego realizacji na szczeblu wojewódzkim wzięło udział 50 szkół z 38 gmin Małopolski. Wzięła w nim udział nasza szkoła z programem „Stąd nasz ród…”

Cieszy również fakt, że mogłyśmy przyczynić się do promocji naszej gminy, zajmując zaszczytne pierwsze miejsc

W grudniu 2005 roku szkoła otrzymała nową pracownię komputerową – 10 stanowisk, współfinansowaną z funduszy Unii Europejskiej.

2005

lipiec, sierpień

Wymiana okien parter korytarz, wymiana drzwi od str. północnej łącznik z salą gimnastyczną. System gospodarczy.
2006

marzec

Remont sali nr 7- wymiana okien, remont kuchni – położenie płytek na ścianie.
2006

sierpień

Wymiana okien sala komputerowa i biblioteka, wymiana okien korytarz górny- 4 szt. Remont parapetów sala nr. 4, 1 piętro (system gospodarczy).
2006

grudzień

Prace remontowe w szatni oddziału przedszkolnego, włożenie płytek.
2006/2007 Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni. MEN- ogłosiło konkurs – wygraliśmy nasz szkoła otrzymała dofinansowanie.

Wycieczka do Warszawy odbyła się w dniach 15-17 października 2007 r.

2007 Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła – akcja 1% dla mojej szkoły.

Szkoła zakupiła pomoce do sali gimnastycznej i lektury.

2007 Wymiana okien korytarz parter.
2008 Od 4 stycznia działa pracownia – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
2008

luty

Prace remontowe w toaletach szkolnych. I piętro
2008

kwiecień

Prace przy utwardzaniu placu szkolnego  (parking).
2008

sierpień

Prace remontowe w bibliotece szkolnej (wylewka i wykładzina).
2008

październik

Prace remontowe dachu na budynku szkolnym.
2009  

Udział w programie „Pierwszaki”- Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne na kwotę 8 000 złotych. (Współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej)

2009

lipiec- sierpień

Malowanie sali gimnastycznej i jej zaplecza.
2009

wrzesień

Wykonanie chodnika i zatoczki przed szkołą przy drodze powiatowej.

Wjazd na boisko.

2010 Radosna szkoła – program. Szkoła otrzymała pomoce naukowe.

 

2010

lipiec- sierpień

Wymiana podłogi w sali nr 7, malowanie ścian w sali nr 4, wymiana zniszczonych elementów drewnianych w jadalni – podłogi.
4 czerwca 2011 Wymiana podłogi w sali nr 6.
2012

lipiec – sierpień

Wymiana podłogi w sali nr 5.

Położenie paneli podłogowej w sali oddziału przedszkolnego, malowanie szatni szkolnej.

2012

październik

Montaż nowych urządzeń na placu zabaw, karuzela, sprężynowiec, mostek i huśtawki.
2012-2015 COMENIUS – program współfinansowany przez Unię Europejską.

Udział nauczycieli i uczniów w wymianie zagranicznej: Grecja, Francja, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Rumunia, Słowacja.

Zakup pierwszej tablicy interaktywnej.

2012 listopad Program -„Radosna szkoła”- sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne.
2013

lipiec

wrzesień

grudzień

Certyfikat CIVIS ET PATRIA, przyznany przez Kuratora Oświaty w Krakowie -dla szkoły za realizację projektu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” 2013r

Tytuł „Szkoła w ruchu” przyznany przez MEN 2013/14

Przygotowanie, remont, adaptacja, sali dla oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 tatków.

7 stycznia 2014 Po wielu latach starań, 7 stycznia 2014 r – Otwarcie drugiego oddziału przedszkolnego. Od tego dnia w szkole działają dwa oddziały przedszkolne

5 i 6 latków oraz 3 i 4 latków.

2015 styczeń Zakupiono tablice multimedialne do oddziałów przedszkolnych program PKOL.
2015 maj Program PKOL – NOWY PLAC ZABAW z bezpieczną nawierzchnią.
2015

styczeń – luty

Remont korytarza I piętro wykładzina obiektowa.
Lipiec – sierpień 2015 Remont jadalni – wylewka, położenie wykładziny obiektowej.
2016

luty – marzec

Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci przez strażaków z Minogi
Marzec 2016 Modernizacja parkingu, naprawa rynien.
Kwiecień – maj 2016 Modernizacja boiska szkolnego.
2016 maj Przeniesienie istniejącego palcu zabaw w miejsce bezpieczne.
1.07.2016 Światowe Dni Młodzieży (Ekwador, Meksyk, Peru, Argentyna).
Sierpień 2016 Termomodernizacja szkoły.
Luty 2017 Remont szatni, wymiana drzwi parter szkoły.
Marzec 2017 Ogniwa fotowoltaiczne – założenie i odbiór.
Na bieżąco Sukcesywnie malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, sanitariatów, ogrodzenia – w miarę istniejących funduszy, często – systemem gospodarczy
1 września 2017 W wyniku reformy systemu oświaty, szkoła uzyskuje status pełnej, ośmioklasowej szkoły podstawowej. Podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły. (Powrót do starego stopnia organizacyjnego szkoły).

 

DYREKTORZY SZKOŁY

 

Pierwszy dyrektor i nauczyciel – Pan Kobylański

do 1950 r.                                   – Wojciech Lucik

1950-1951                                  – Józef Bar

1951-1962                                 – Stanisław Kapnik

1962-1968                                 – Zygmunt Muzyk

1968-1972                                 – Stanisław Górka

1972-1990                                 – Marianna Kurbiel

1990-1991                                 – Wojciech Doliński

1991-1995                                 – Anna Śledzikowska

1995-2017                                 – Maria Gajewska

2018                                          – Agata Stopiak

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Gadu-Gadu Live