Menu główne

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Trzymaj Formę

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Minodze

Temat projektu: Żyj zdrowo, ruszaj się!

Cel główny:
Zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców odnośnie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na nasze zdrowie.

Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie wiedzy uczniów i środowiska lokalnego na temat prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety.
2. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie człowieka.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
4. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów.

Adresaci:
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Minodze

Termin realizacji: marzec- czerwiec
Co i kiedy zrobimy w ramach projektu:
1. Ankieta na temat nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej uczniów

     (klasy 5- 6) –marzec.
Opracowanie na podstawie wyników ankiety planszy, wykresów przedstawiający stan obecny i propozycje zmian. Wyniki zostaną opublikowane w gazetce szkolnej.
2. „ Oceń swoją wydolność i sprawność fizyczną”- przeprowadzenie w klasach 5 i 6 testów wydolności i sprawności fizycznej- Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchowy oraz test Coopera.
3.Pomiar wzrostu, masy ciała, określenie wskaźnika BMI dla każdego ucznia, badanie postawy ciała.
Analiza wskaźnika BMI uczniów klas 5 i 6. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów

 i rodziców.
4. Gazetki tematyczne:
Odbędą się dwa między klasowe konkursy na gazetkę ścienną:
• „ Wiem, co jem” ( rozstrzygnięcie konkursu w pierwszym tygodniu kwietnia)
Gazetka ma zawierać informacje na temat prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, wskazywać sposób odczytywania informacji na opakowaniach produktów spożywczych, tzw. GDA, zdrowy jadłospis, zachęcanie do jedzenia drugiego śniadania.
• „ Ruch warunkiem zdrowia” ( rozstrzygnięcie konkursu w ostatnim tygodniu maja)
Gazetka ma zawierać informacje na temat wpływu ruchu na nasze zdrowie, zestawy ćwiczeń dla różnych partii ciała, wskazanie interesujących dyscyplin sportowych, zachęcanie do uprawiania sportu.
Przy ocenie gazetek jury będzie zwracać uwagę na ilość przekazanych informacji, a także na pomysłowość uczniów, estetykę wykonanych gazetek.

5. „ Z nauką po zdrowie” – realizowanie treści projektu podczas różnych lekcji:
Przedmiot
Treści projektu
                                                                Matematyka, informatyka
• „ Licz kalorie!”
• „ Mój wskaźnik BMI”
                                                                

                                                                Język angielski
• „ Jedzmy owoce i warzywa”
• „ Jaki jest twój ulubiony sport?”
• „ Uprawiamy różne sporty.”
                                                                Język polski
• „ Telewizja- wróg czy przyjaciel?”
• „ Co oznacza nagłówek „artykuł promocyjny”?”
• „ We władzy mediów.”
• „ Jak reklama działa na odbiorcę?”
• „ Piszemy list do ludożerców”
• „ Jak pięknie żyć?”
• „Tworzymy „Księgę czarodziejskich przepisów”

                                                                  Plastyka
• „ Żyj zdrowo!”- konkurs na spot reklamowy ( plakat zachęcający do zdrowego stylu  życia).
    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu maja.

                                                                  Przyroda

• „ Czy wiesz, co jesz?- składniki pokarmowe i ich rola w organizmie”
• „ Piramida zdrowego żywienia”
• „ Choroby układu pokarmowego”
                                                               Wychowanie fizyczne
• „Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną”- Przygotowanie broszurki dla uczniów

• „ Porównanie wyników testów sprawnościowych z ostatnich dwóch lat”- gazetka

Klasa IV

• „ Czy mam prawidłową postawę ciała?”
• „ Co to są postawy ciała i jak zapobiegać wadom postawy?”
• „ Jak ocenić własny rozwój fizyczny?”
• „ Mierzymy się i ważymy.”
Klasa V
• „ Jak się odżywiam? Prawidłowa dieta i jej znaczenie dla rozwoju  fizycznego,

      ćwiczenia kształtujące gibkość.”
• „Jak kształtować swoją sylwetkę. Ćwiczenia wspomagające rozwój sylwetki.”
• „Rosnę i rozwijam się. Porównanie pomiarów wagi i wzrostu z dwóch lat.”
• „Zmieniam się. Zmiany okresy dojrzewania, ćwiczenia kształtujące zwinność.”
Klasa VI
• „ Dlaczego jem? Prawidłowa dieta dostosowana do zapotrzebowania
organizmu. Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.”
Wpływ środków psychoaktywnych na nasz organizm. Ćwiczenia równoważne na przyrządach i bez przyrządów.”
• „Rosnę i rozwijam się- pomiar aktualny i porównywanie wyników wzrostu, wagi i obwodu mięśni z ostatnich  lat”.
• „Co się ze mną dzieje? Zmiany psychofizyczne okresu dojrzewania. Ćwiczenia kształtujące.”
6. Wędrówka po dyscyplinach sportowych- organizowanie zajęć sportowych z różnych dyscyplin w hali sportowej i na pływalni.

7. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

• mecz siatkarski (uczniowie –nauczyciele) w czerwcu,

• rowerowy tor przeszkód- konkurs szkolny,

• aerobic, sportowy doping – pokaz,

• trasa wycieczki rowerowej po okolicy- prezentacja wykonanych map.

8. Lekcje wychowawcze:
• „ Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania- anoreksja i bulimia”- lekcja z pedagogiem w klasach piątych i szóstych.
• „ Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu i palić papierosów?

Klasy
Tematyka
Klasy V
• „ Dbajmy o postawę ciała”
• „ Higiena osobista okresu dojrzewania. Czystość i higiena skóry.”
• „ Wiem, co jem.”
Klasy VI
• „ Sport to zdrowie”
• „ Na czym polega I pomoc w nagłych wypadkach?”
• „ Higiena ciała i umysłu”
• „ Problemy okresu dojrzewania.”

9. Świetlica
• „Ogródek zdrowia”- hodowanie nowalijek do późniejszego wykorzystania w przyrządzaniu zdrowych  

    kanapek
• stała gazetka informacyjna w stołówce szkolnej- „Wiem, co zdrowe”
• „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
• „Bądźmy aktywni ruchowo cały rok.”

10. Współpraca ze stołówką szkolną- akcja „Zdrowy deser”

12. Współpraca ze sklepikiem w szkole – wprowadzenie soków, owoców, jogurtów, wycofanie „sztucznych” słodyczy.

13. Informacja dla rodziców- broszurka na temat zdrowego stylu życia.

14. Zakończenie- „ Szkolny Dzień Zdrowia”- happening prozdrowotny „Żyj zdrowo!” Omówienie podjętych działań, ogłoszenie wyników konkursu. Stoisko ze „zdrową żywnością”. Gry i zabawy sportowe.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Gadu-Gadu Live